adresa uređaja


adresa uređaja
device address
* * *
• device address

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.